Wandelen en fietsen langs de beken op de Veluwe.

Vanuit het huisje zijn verschillende wandel en fietsroutes uitgezet langs de beken op de Veluwe. De beken zijn de afgelopen jaren helemaal weer schoongemaakt en in ere hersteld. De weilanden zijn allemaal voorzien van hekken van het waterschap, zodat ze makkelijk bij de oevers van de beken kunnen om ze te maaien en goed bij te houden. De route voor fietsers en wandelaars kunt u bestellen via de website: www.de Veluwe.nl. Langs de routes zijn verschillende banken en picknicktafels gezet, zodat u onderweg rustig  kunt genieten van de natuur.

wandelboekje-1

Hiedensebeekje en Zilverbeek.

Op de Veluwe neemt de Hierdense Beek, waarvan de bovenloop afhankelijk van de plaats Staverdense of Leuvenumse Beek heet, een aparte plaats in.
Deze beek ontspringt in de grote agrarische enclave Garderen, Uddel, Elspeet, Speuld. Deze enclave is te beschouwen als een dal geflankeerd door stuwwallen. De grootste is de stuwwal van de Oostelijke Veluwe. Aan de westzijde ligt de stuwwal van Garderen en aan de noordzijde de kleinere stuwwal van Stakenberg. De beek mondt in de buurt van Hierden in het randmeer uit.
De beek wordt deels gevoed door regenwater en deels door kwelwater en is dichter bij het randmeer een typische laaglandbeek, deels vergraven ten behoeve van watermolens.
De totale lengte van de hoofdloop (bovenloop èn benedenloop) van de Hierdense Beek bedraagt omstreeks 17 km, waarvan 12 km bovenstrooms van de rijksweg A28. Het verval is ongeveer 27 meter. Bovenstrooms van Leuvenum monden 19 zijbeken uit in de hoofdbeek.
Het Zilverbeekje bij Hulshorst is een van oorsprong zelfstandige sprengenbeek.

Wandelen langs de Wenum Wieselse beken.

Een wandeling met twee nogal verschillende gezichten.images In de omgeving van de buurtschap Wiesel ligt een kleinschalig landschap met akkers, weilanden en boerderijen tegen de bosranden van de stuwwal aan. Sinds 1850 is hier aan het landschappelijk patroon maar veranderd. Het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan.

In dit gebied liggen de Wieselse en de Greutelse sprengen van de Wenumse beek. Aan de andere kant van de weg tussen Apeldoorn en Vaassen is rondom de buurtschap Wenum een meer open en grootschaliger cultuurlandschap te vinden. Maar ook hier is het boerenland nog aangenaam gestoffeerd met glooiende weilanden, een korenmolen, bomenrijen en halfverharde paden. Op de Wenumse Veldweg kruist de route een tweede beek. De Papegaaibeek is geen gegraven sprengenbeek, maar een natuurlijke weilandbeek. Beide beken monden uit in het Apeldoorns Kanaal. De Wenumse watermolen die nog steeds in werking is, is het ware paradepaardje van deze wandeling.

 

07meipapagaaibeek

 

Prachtig natuurgebied met een kaart van alle beken op de Veluwe. Langs de wandel en fietspaden zijn verschillende banken en picknicktafels neer gezet om iedere keer even uit te rusten en te genieten van de natuur.
Lente in de IJsselvallei 2006 024kaart van de beken